Udruga djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Djeca Pelješca”, Janjina, s partnerima Općina Janjina, Udruga Dva skalina i Udruga Poseban prijatelj provodi projekt Zajedno smo jači, u vrijednosti od 472.038,68 kuna, od čega je 401.232,88 kuna sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.Predviđeno trajanje projekta Zajedno smo jači (UP.04.2.1.11.0040) je 18 mjeseci i projekt je sufinanciran u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” putem Europskog socijalnog fonda – Učinkoviti ljudski potencijali.

Glavna svrha projekta je jačanje kapaciteta Udruge “Djeca Pelješca“, Udruge “Dva skalina“ i Udruge “Poseban prijatelj“ te povezivanje s drugim udrugama OSI i DTUR na području DNŽ kroz edukacije i stručna predavanja usmjerenim prema roditeljima i članovima udruge. Iznimno važan dio ovog projekta čine edukacije članova i volontera udruga kojim će se osigurati samoodrživost udruga te širenje mreže psihosocijalne podrške.

Osigurat će se savjetovanja roditelja DTUR te OSI u suradnji s Društvom psihologa Grada Dubrovnika, predavanja sa savjetovanjem roditelja i stručnih suradnika o važnosti uočavanja i prihvaćanja poteškoća u razvoju djece kao i podizanje svijesti samih roditelja i stručnih suradnika o iznimnoj važnosti uključivanja DTUR u proces razvoja civilnog društva i okoline u kojoj žive. Jedan od ciljeva je podizanje svijesti roditelja i javnosti o DTUR te prihvaćanju problema kako se ne bi kasnilo s vještačenjem i uključivanjem u terapijama.

Udruga “Djeca Pelješca“ će kroz ovaj projekt značajno ojačati svoje kapacitete za provođenje projekata putem edukacija te kroz praktični rad. S obzirom da ćemo kroz ovaj projekt organizirati razne edukacije u smislu dobrog upravljanja nastojat ćemo povezati što veći broj udruga i na taj način jačati kapacitete samih udruga u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kako pojedinačno tako i u budućim zajedničkim aktivnostima.

U sklopu projekta uključen je angažman koordinatora volontera za provođenje volonterskih aktivnosti Udruge i upravljanje volonterima, provođenje radionica izrade suvenira i pripravaka od ljekovitog bilja zavičaja, komunikacija s roditeljima i stručnim službama, evidencija volonterskih sati, osmišljavanje i provedba volonterskih aktivnosti te administrativni poslovi. Koordinator volontera je zaposlen na nepuno radno vrijeme od četiri sata.

Angažman socijalnog pedagoga uključuje svakodnevno pružanje psihosocijalne podrške članovima Udruge odnosno roditeljima djece s TUR i OSI u trajanju od četiri sata dnevno te planiranje aktivnosti s koordinatorom volontera. Socijalni pedagog će putem individualnih konzultacija sa roditeljima djece savjetovati i educirati roditelje sve s ciljem uključivanja osjetljivih skupina društva u život zajednice.

Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci, od 01.12.2021. do 01.05.2023.

Kontakt osoba: voditeljica projekta Kristina Dalmatin

Ured za udruge LOGO  lenta EU fondovi logo nacionalna zaklada 

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost udruge Djeca Pelješca
Za više o EU fondovima doznajte na esf.hr i strukturnifondovi.hr.