U četvrtak,20.10.2022, Udruga je sudjelovala na festivalu hrane i vina "Korčulanske pjatance" predstavljajući projekt Zajedno smo jači UP.04.2.1.11.0040.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta udruge Djeca Pelješca te povezivanje s drugim udrugama napodručju Dubrovačko – neretvanske županije kroz edukacije i stručna predavanja usmjerenim prema roditeljima i članovima udruge. Iznimno važan dio ovog projekta čine edukacije članova i volontera udruga kojim će se osigurati samoodrživost udruga te širenje mreže psihosocijalne podrške. Kroz projekt; "Zajedno smo jači" provode se i druge brojne aktivnosti, te su tijekom listopada
organizirane brojne radionice izrade suvenira poput mirisnih vrećica brodića i ribica punjenih
lavandom, a izrađivani su i privjesci brodića od prirodnih materijala te razni pripravci od ljekovitog bilja. Predviđeno trajanje projekta je do svibnja 2023. godine.sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Udruzi Djeca Pelješca dodijeljena su sredstva u iznosu od 472.038,68 kuna, od toga bespovratna sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda su 401.232,88 kuna kojima će se sufinancirati projektne aktivnosti tijekom 18 mjeseci.Projekt će provesti Korisnik udruga Djeca Pelješca i sljedeći partneri:udruga Dva skalina, udruga Poseban prijatelj i općina Janjina.Voditelj projekta: Kristina Dalmatin. Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Djeca Pelješca.