U sklopu projekta Zajedno smo jači UP.04.2.1.11.0040,sufinanciran sredstvima iz ESF, u ponedjeljak 10.10.2022. godine održan je on line okrugli stol na temu Multidisciplinarni pristup radu s djecom s teškoćama i zakonska regulativa o pravima djece s teškoćama i OSI s ciljem upoznavanja krajnjih korisnika i jedinica lokalne samouprave s problematikom marginaliziranih skupina društva. Okruglom stolu su sudjelovali gđa Silva Capurso savjetnica Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih OB Dubrovnik, partneri u projektu udruga: Dva skalina, udruga Poseban prijatelj, Općina Janjina te roditelji i korisnici udruge Djeca Pelješca.

Hvala svima na sudjelovanju.