Udruga djece s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom „Djeca Pelješca“ (skraćeno UDTURIOSI) osnovana je 2018 godine sa sjedištem u Janjini. Djelujemo na poluotoku Pelješcu. Udruga je osnovana u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te njihova rehabilitacija i socijalizacija

Osnovni ciljevi i zadaci Udruge su da se kroz dostupne terapije, razne programe, radionice, i ostale projekte poveća socijalna uključenost i integracija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u društveni život zajednice, te osiguraju uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i emocionalne stabilnosti.

Važno nam je potaknuti edukaciju i stručno usavršavanje osoba koje rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Naglasak također stavljamo na podizanju svijesti o značenju volonterstva, kojim se uvelike doprinosi kvaliteti života najranjivijih skupina našeg društva.

Usluge koje pružamo:

  • logopedske terapije
  • radne terapije
  • neurofeedback terapije

 

Udruga djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom "Djeca Pelješca"
Janjina 68, II.kat
20246 Janjina

Telefon/e-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob: 095 398 0015

OIB: 36821838003
Registarski broj: 19002152
RNO: 0412406

Predsjednik Udruge: Ivana Kalafatović

 

Dokumenti:

Statut Udruge Djeca Pelješca

Strateški plan 2021 - 2024

Financijski plan:

Financijski plan - 2024.

Financijski plan - 2023. 

Financijski plan - 2022.

Financijski izvještaj:

Financijski izvještaj - 2023.

Financijski izvještaj - 2022.

Financijski izvještaj - 2021.

Financijski izvještaj - 2020.

Operativni plan:

Operativni plan - 2024.

Operativni plan - 2023.

Operativni plan - 2022.

Operativni plan - 2021.

Izvješća o radu:

Izvješće o radu udruge - 2023.

Izvješće o radu udruge - 2022.

Izvješće o radu udruge - 2021.