Na temelju Javnog poziva za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini, koji će značajno doprinijeti razvoju otočne zajednice, osnaživanju uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem poticanja različitih gospodarskih i društvenih djelatnosti koje djeluju u skladu s ciljevima održivog razvoja, ministrica Regionalnog razvoja i fondova Europske unije je dana 17. prosinca 2021. godine donijela Odluku o odabiru projekata za financiranje i time podržala provedbu našeg projekta „Dovedimo terapije na Pelješac“. Odluka je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva i dostupna je na sljedećem linku: razvoj.gov.hr
Sredstva za provedbu projekta su odobrena na iznos od 50 000,00 kuna.

Provedbom projekta "Dovedimo terapije na Peljašac" osigurati će se kontinuirano provođenje psihosocijalne podrške za djecu s TUR i OSI s područja poluotoka Pelješca što će osigurati kvalitetnije odrastanje djece s TUR i kvalitetu života obitelji djece s TUR i OSI te spriječiti iseljavanje cijelih obitelji s područja poluotoka Pelješca radi osiguranja neophodnih terapija za djecu s TUR I OSI.

 

logo ministarstvo regionalnog razvoja fondova