Udruga „Djeca Pelješca“ prijavila se na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za drugu godinu provedbe, te joj je odobren iznos od 10.485,00 € u trajanju od 12 mjeseci provođenja. Cilj natječaja je podići razinu održivosti udruga djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u Republici Hrvatskoj kroz sustavnu financijsku i stručnu podršku stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju usmjerenom krajnjim korisnicima – djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrški Nacionalne zaklade kojom se ciljano ulaže u organizacijski razvoj ili stabilizaciju isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj.

Za razliku od ostalih oblika podrški u okviru Programa financijske podrške Nacionalne zaklade, na ovaj se natječaj ne prijavljuju projekti i/ili programi sa svrhom dobivanja podrške za njihovu provedbu. Osnovna razlika je u tome što se podrška dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti pod uvjetom da udruga u prijavi kvalitetno predstavi glavne, strateške programe koje provodi te smjernice organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.