Temeljem Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2024. godini, raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, Udruzi "Djeca Pelješca" odobren je projekt "Hipoterapijom do osmijeha" u iznosu od 6.964,00€. 

Kroz projekt će se održati terapijsko jahanje na poluotoku Pelješcu koje će uključivati djecu i odrasle osobe s područja poluotoka Pelješca, cijele Dubrovačko-neretvanske županije i šire.

Svrha uspostave ovog predmetnog Projekta je da se uz dovođenje stručnjaka, odnosno hipoterapeuta sa njihovim konjima na poluotok Pelješac, omogući djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom pružanje hipoterapije (terapija s konjima) na području u kojem žive. Omogučavanje edukacijske rehabilitacije najranjivijim skupinama i njihovo uključivanje u društveni život, doprinos poboljšanju kvalitete života na poluotoku, upoznavanje sa hipoterapijom kao vrstom edukacijske rehabilitacije te podizanje svijesti roditelja i javnosti o djeci s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom samo su neki od ciljeva ovog Projekta.

Razdoblje provedbe projekta je 01.05.2024.-31.10.2024.

 

ministarstvo reg.razvoja i fondova eu