Temeljem javnog poziva za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ston, te nakon provedenog postupka, donesena je odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekt "Mali Pelješčani".

Odobrena sredstva za provedbu projekta iznose 2.655,00€, a utrošiti će se na program hipoterapije (terapijsko jahanje) za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

 

 

opcina ston