U sklopu projekta Zajedno smo jači UP.04.2.1.11.0040, sufinanciran sredstvima iz ESF, u petak 03.03.2023. godine održan je on line okrugli stol na temu Multidisciplinarni pristup radu s djecom s poteškoćama i zakonska regulativa o pravima djece s poteškoćama i OSI s ciljem upoznavanja krajnjih korisnika i jedinica lokalne samouprave s problematikom marginaliziranih skupina društva. Okruglom stolu su prisustvovali gđa Silva Capurso, savjetnica Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih OB Dubrovnik, partneri u projektu udruga: Dva skalina, udruga Poseban prijatelj, Općina Janjina te roditelji i korisnici udruge Djeca Pelješca.

Hvala svima na sudjelovanju.