Predsjednice udruge "Djeca Pelješca" sudjelovala je na informativno-edukativnom događanju “EU FONDOVI 2021.-2027. – Nove prilike” u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na kojem su se predstavile brojne mogućnosti sufinanciranja EU projekata u financijskom razdoblju 2021.-2027. Glavna tema panel rasprave bila je daljnji razvoj Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na mogućnosti provođenja EU projekata. Predsjednica je prisustvovala panel raspravi na temu poticanja konkurentnosti na otocima i ulaganja u otoke te mogućnosti koje pružaju financijski instrumenti budući da upravo ti instrumenti predstavljaju vrlo zanimljive prilike za razvoj civilnog društva na otocima.
Detalje održanog informativno-edukativnog događanja možete pogledati na linku: https://eufondovi.gov.hr/eu-fondovi-2021-2027-nove-prilike-odrzane-su-u-dubrovniku/