U sklopu provedbe projekta "Hipoterapijom do osmijeha", 17. svibnja, održan je prvi sastanak projektnog tima.

Sastanku su nazočili predstavnici projektnog konzorcija, Josip Knezić, hipoterapeut i predstavnik UFRTZ Centar Ritam s konjem, Gracija Požar, terapeut aktivnosti pomoću konja i predstavnica Konjičkog kluba Grabarije Knin, Ivana Saulan iz Regionalne agencije DUNEA te Ivana Kalafatović, predsjednica Udruge Djeca Pelješca i Matea Šegović, voditeljica projekta. Tijekom sastanka definirane su aktivnosti i uloge partnera te datumi provođenja aktivnosti terapijskog jahanja.

partnerski sastanak

Projektom "Hipoterapijom do osmijeha" osnažit će se uloga i kapaciteti udruge Djeca Pelješca i to putem pružanjem usluga edukacijske rehabilitacije kroz terapije pomoću konja (hipoterapije) na poluotoku Pelješcu namijenjenih za djecu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Svrha uspostave projekta je da se uz dovođenje stručnjaka, odnosno hipoterapeuta s njihovim konjima na poluotok Pelješac, omogući djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom pružanje hipoterapije (terapija s konjima) na području u kojem žive. Omogućavanje edukacijske rehabilitacije najranjivijim skupinama i njihovo uključivanje u društveni život, doprinos poboljšanju kvalitete života na poluotoku, upoznavanje sa hipoterapijom kao vrstom edukacijske rehabilitacije te podizanje svijesti roditelja i javnosti o djeci s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom najvažniji su ciljevi ovog projekta.

Projekt će trajati 6 mjeseci, od 01.05.2024. do 31.10.2024., a sufinanciran je u iznosu od 6.964,00 € sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, u sklopu Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2024. godini.

ministarstvo reg.razvoja i fondova eu